Dat de stikstofcrisis nog lang niet is opgelost blijkt wel uit de protesten van donderdagmiddag in Zwolle. Opnieuw verzamelden boeren zich met tracktoren om te protesteren. Ze zijn boos tegen het opleggen van dwangsommen aan zogeheten PAS-melders. Dat zijn boerenbedrijven die stikstof uitstoten en daar geen natuurvergunning voor hebben. Eerst hadden ze die vergunning niet nodig en volstond een melding. Dat veranderde echter door de uitspraak die de Raad van State in 2019 deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien is dit probleem voor veel bedrijven nog altijd niet opgelost.

“Ik snap de wanhoop van boeren,” zegt Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in Op1. “Het gaat hier om boeren die konden rekenen op een vergunning en vervolgens blijkt dat volgens het systeem niet te kloppen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Minder boeren

Adema heeft geen antwoord op de vraag of het PAS-meldersprobleem snel wordt opgelost. Hij wijst daarbij naar zijn collega, minister van Natuur en Stikstof Van der Wal. “Er wordt ongelooflijk hard aan gewerkt.” Adema is ondanks de onvrede duidelijk over de toekomst van de boeren: “Als je kijkt naar de omslag die de agrarische sector moet maken, dan gaat dat uiteindelijk leiden tot minder boeren.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Landbouwakkoord

Ook over het Landbouwakkoord kan Adema geen concrete datum noemen. In dat akkoord wordt meer duidelijk over hoe de sector en de keten waarin de landbouw zich bevindt, verder moet verduurzamen. “Ik verwacht niet dat het akkoord er is voor de Provinciale Statenverkiezingen.” Adema verzekert dat het plan er zeker begin voorjaar ligt, want sprake van een plan B is er niet.

LEES OOK: Straffen geëist voor vervalsen paspoorten voor zware criminelen

Door: Floortje van Gameren
Kijk op
https://wnl.tv/2022/12/01/landbouw-minister-adema-uiteindelijk-zullen-er-minder-boeren-overblijven/